De Hopman

Binnen plan 'De Hopman' is gekozen voor 10 kleinschalige woningen op het voormalig scoutingterrein op de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Zes wat kleinere woningen, drie iets grotere en een rolstoelaangepaste (gelijkvloerse) woning. Deze voldoen allemaal aan het bouwbesluit. De insteek van het plan is om alles zo groen mogelijk te doen. 

De grond voor deze woningen (het voormalig scoutingterrein op de Jan van Rixtelstraat) wordt gepacht van de gemeente Laarbeek. Hiervoor is een pachtperiode van 15 jaar overeengekomen.

Bij het ontwikkelen van het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omwonenden met betrekking tot de ligging en plaatsing van de woningen. Zo is het aantal woningen bijvoorbeeld teruggebracht van 16 naar 10 en is het uitgangspunt voor het terrein autovrij en groen. 

Via deze website en onze facebookpagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. het plan.

Ontwerp

De woningen binnen het plan 'De Hopman' zijn koopwoningen. Hieronder vindt u het schetsontwerp van de gevels, plattegronden en doorsnedes van de verschillende type woningen.

 

Ontwerp Hopman kleine variant woning
PDF – 1.5 MB 1337 downloads
Ontwerp Hopman grote variant woning
PDF – 1.0 MB 1005 downloads
Ontwerp Hopman aangepaste woning
PDF – 1.5 MB 397 downloads
Situatieschets de hopman
PDF – 678.3 KB 587 downloads

De Hopman wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere