De Hopman

Binnen plan 'De Hopman' is gekozen voor 10 kleinschalige woningen op het voormalig scoutingterrein op de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Zes wat kleinere woningen, drie iets grotere en een rolstoelaangepaste (gelijkvloerse) woning. Deze voldoen allemaal aan het bouwbesluit. De insteek van het plan is om alles zo groen mogelijk te doen. 

De grond voor deze woningen (het voormalig scoutingterrein op de Jan van Rixtelstraat) wordt gepacht van de gemeente Laarbeek. Hiervoor is een pachtperiode van 15 jaar op deze locatie overeengekomen.

Bij het ontwikkelen van het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omwonenden met betrekking tot de ligging en plaatsing van de woningen. Zo is het aantal woningen bijvoorbeeld teruggebracht van 16 naar 10 en is het uitgangspunt voor het terrein autovrij en groen. 

Realisatie van het project De Hopman

Het initiatief  voor het project De Hopman is ontstaan in 2016, door initiatiefnemer Johan van Bakel. Het doel van het project was duurzame en betaalbare woningen creëren, zeker ook gezien vanuit de krapte op de woningmarkt in Aarle-Rixtel/Laarbeek.

Na een periode van onderzoek en afstemming met de gemeente en verschillende bouwers van de zogenoemde Tiny Houses, werd het plan in 2018 concreet, en konden geïnteresseerden zich officieel kenbaar maken. Een van hen was Luck Dankers, die vanuit zijn visie en missie 'Go tiny, live free' bewust voor meer vrijheid en een energieneutraal bestaan kiest. Vanuit zijn kennis en expertise hield hij zich als projectleider druk bezig met de realisatie van de tien woningen op De Hopman. In een interview vertelt Luck hoe hij het plan en de ontwikkeling van de woningen van de Hopman heeft ervaren.

Ontwerp van de woningen

De woningen binnen het plan 'De Hopman' zijn koopwoningen. Hieronder vindt u het schetsontwerp van de gevels, plattegronden en doorsnedes van de verschillende type woningen.

 

Ontwerp Hopman kleine variant woning
PDF – 1,5 MB 4700 downloads
Ontwerp Hopman grote variant woning
PDF – 1,0 MB 4819 downloads
Ontwerp Hopman aangepaste woning
PDF – 1,5 MB 2401 downloads
Situatieschets de hopman
PDF – 678,3 KB 2414 downloads

De Hopman wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere